L&F-017In samenwerking met

Tim Blackaerts & Michiel Crommelinck
van Securex

De files worden langer, de steden slibben dicht, mensen komen gestresseerd toe op het werk: als het over mobiliteit gaat in de media, is het doorgaans negatief. En toch kan het ook een positief verhaal worden, op voorwaarde dat alle betrokken partijen mee willen.

Als we iets kunnen vaststellen, is het dat mobiliteit als topic leeft. Met de regelmaat van de klok worden in onze steden nieuwe initiatieven opgestart rond autodelen, lease-fietsen, enzovoort. Het kan gelden als een barometer die aangeeft dat bedrijven en werknemers warm beginnen lopen voor andere vormen van mobiliteit. Uit een onderzoek van Securex bij ruim 1.500 werknemers blijkt bovendien dat de helft bereid is zijn bedrijfswagen in te ruilen voor een kleiner model, op voorwaarde dat met het resterend budget een alternatieve en aantrekkelijke mobiliteitsoplossing kan worden aangesproken.

 

Een cafetariaplan is een heel handige manier om aan die veranderende mobiliteitseisen van jonge werknemers tegemoet te komen
— Michiel Crommelinck

 

“Je merkt die mindshift heel goed bij rekrutering”, steekt Tim Blanckaert, Facilities Director bij Securex, van wal. “Waar vorige generaties tijdens sollicitatiegesprekken bij wijze van spreken bijna onmiddellijk vroegen welke bedrijfswagen ze zouden kregen, willen jonge mensen nu zelf hun mobiliteit bepalen. Bedrijven moeten daar volgens mij sterk inzetten op flexibiliteit en flexibele mobiliteit als enabler. Eén beleid dat voor iedereen geldt – bijvoorbeeld iedereen komt met de auto en werkt van 9 tot 17u – dat bestaat vandaag immers niet meer. Mensen willen en moeten kunnen kiezen. Multimodaliteit is met andere woorden de toekomst.”

Bedrijven kunnen op die mobiliteitseis inspelen met een zogenaamd cafetariaplan, waarbij een deel van het salarispakket flexibel wordt samengesteld op basis van de individuele behoefte en keuze van de medewerker. Bijvoorbeeld in de vorm van een mobiliteitsbudget, waarmee dan een fiets- of treinabonnement mee kan worden aangekocht. “Een cafetariaplan is een heel handige manier om aan die veranderende mobiliteitseisen van jonge werknemers tegemoet te komen”, vult Innovation Partner Michiel Crommelinck aan. “Daarom heeft Securex voor werknemers een handige en heldere tool uitgewerkt die alle mogelijkheden in kaart brengt.”

L&F-016

Met het cash-for-car-verhaal dat de overheid nu heeft uitgewerkt, waarbij werknemers hun leasingwagen kunnen inruilen voor een netto vergoeding, gaan we er niet geraken
— Tim Blanckaert

 

Alleen moet de overheid nog mee willen, vooral dan op fiscaal en parafiscaal niveau. De bedrijfswagen wordt vandaag namelijk nog altijd fiscaal sterk bevoordeeld, terwijl er nog te veel onduidelijkheid bestaat over al die andere mobiliteitsopties. Dat ontmoedigt werkgevers om werk te maken van een écht mobiliteitsplan. Tim Blanckaert: “Wij vragen daarom aan de overheid: maak het fiscaal en parafiscaal kader rond andere vormen van mobiliteit eenvoudige. Bovendien vinden wij dat structurele maatregelen aan de orde zijn. Met het cash-for-car-verhaal dat de overheid nu heeft uitgewerkt, waarbij werknemers hun leasingwagen kunnen inruilen voor een netto vergoeding, gaan we er niet geraken. De meeste mensen hebben nu eenmaal een wagen nodig en zullen daar dus niet op ingaan. In een cafetariaplan is mobiliteit helemaal op maat in te vullen.”

“Wat mij ook stoort”, gaat Michiel Crommelinck verder, “is het eenzijdige verhaal dat over mobiliteit wordt opgehangen, zowel in de media als bij de overheid. Alsof het alleen maar om de (bedrijfs)wagen en vervoer draait. Het is daarentegen een totaalverhaal, waarin ook onder meer flexwerken, nieuwe technologie, openbaar vervoer, gebouwinrichting en strategische inplanting van infrastructuren een plaats hebben. Je moet je als bedrijf de vraag stellen wat je visie daarop is, en vervolgens een persoonlijk mobiliteitsbeleid uitwerken. Meer en meer beginnen bedrijven dat te beseffen. Omdat ze inzien dat het anders moet.”