Steeds meer bedrijven uit verschillende sectoren schakelen over op automatisering. Waarom zouden verpakkingsbedrijven, deel van een industrie met traditioneel veel handenarbeid, dat ook niet doen? Drie experten geven hun kijk op de voordelen en obstakels.

 

©Prof. Dr. Roos PeetersProf. dr. Roos Peeters
Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen UHasselt, Onderzoeksgroep VerpakkingsCentrum/imo-imomec

Waarom moeten verpakkingsbedrijven automatiseren?
“Waarom zouden ze niet automatiseren? Net zoals dat voor andere bedrijven het geval is, levert automatisering ook verpakkingsbedrijven veel voordelen op, zoals het verhogen van de productie, efficiëntie, rentabiliteit en omzet. Er kunnen bovendien ook modules voor de kwaliteitscontrole in de automatische verpakkingslijn ingebouwd worden die bijvoorbeeld het gewicht van de verpakking nagaan of die ongewenste metalen deeltjes in de verpakking van het voedingsproduct kunnen detecteren. Veel verpakkingsbedrijven zijn al in een verre fase geautomatiseerd, zeker in de voedings- en farmaceutische industrie. In de cosmetische industrie zie ik het minder. Daar gebeurt nog heel veel handwerk omwille van de hoogkwalitatieve verpakking en het belangrijke marketingaspect.”

Op welke manier kan dat?
“Automatische verpakkingslijnen kunnen modulair opgezet worden, waardoor ze flexibel zijn en snel omgebouwd kunnen worden. Zo kunnen ze efficiënt inspelen op een variërende productieplanning. Omschakelen naar een andere soort tray of deksel wordt dan gemakkelijk. Kaas bijvoorbeeld kan als blokjes of als sneetjes verpakt worden. Die verpakkingslijn zou modulair opgebouwd kunnen worden zodat de producent snel kan inspelen op de vraag van de markt.”

Wat zijn daarbij de grootste obstakels?
“Ik denk niet dat er onmiddellijk zware obstakels zijn bij het automatiseren, buiten de daarmee verbonden kostprijs. Er zijn per sector wel belangrijke aandachtspunten. Wat de voedingssector betreft, hebben we natuurlijk te maken met hygiëne. De machines en hun omgeving moeten immers iedere keer opnieuw goed gereinigd kunnen worden. Daarbij komt dat werknemers opleiding nodig hebben, zodat ze zich betrokken voelen bij de flexibele werking van de machines en ze een uitstekend rendement kunnen realiseren aan deze machines. Veel bedrijven hebben al primaire verpakkingslijnen, maar hun secundaire en tertiaire verpakkingsprocessen zijn soms nog niet geautomatiseerd. Vaak kunnen die handelingen nog gemakkelijk manueel gebeuren. Wat die laatste fase van verpakken betreft, zie ik nog mogelijkheden voor bedrijven om hun efficiëntie en competitiviteit te vergroten.”


 

©PieterVandersteenePieter Vandersteene
CEO Alphatech

Waarom moeten verpakkingsbedrijven automatiseren?
“Het verbaast me hoeveel manuele arbeid er nog gebeurt in productie- en verpakkingsbedrijven. Meestal is dat historisch zo gegroeid. Er was een probleem: iets moest worden ingepakt. Een arbeider begint aan de job, iemand komt helpen en voor je het beseft, staat er een leger arbeiders constant dezelfde handelingen uit te voeren. Die mensen doen hun job goed en graag, en vinden zelf manieren om een handeling sneller en goedkoper uit te voeren. Allemaal redenen om niet verder te informeren naar automatisatie. Maar een mens is een zeer krachtig en slim wezen. Verspil zijn tijd niet aan repetitieve handelingen zonder meerwaarde, maar geef hem een controlerende en sturende taak, al dan niet aangevuld met manuele handelingen om een automatisch systeem te ondersteunen.”

Op welke manier kan dat?
“Over de intrede en de mogelijkheden van robots hoeven we niet veel meer te zeggen. Het potentieel van robots is vandaag quasi onbeperkt. Het is nu aan bedrijfs- en productieleiders om na te gaan hoe automatisering hun productie kan vooruithelpen. Dat kan door een specialist in automatisatie te raadplegen. Machinebouwers hebben vaak een betere helicopterview over de productie dan de productieleiding zelf. Na een gesprek gaat er vaak een wereld van mogelijkheden  open over hoe de productie op een simpele manier kan verbeterd worden. Vertegenwoordigers van de automatisatie krijgen zo steeds meer een adviserende rol in plaats van een uitvoerende rol.”

Wat zijn daarbij de grootste obstakels?
“Bedrijfsleiders denken vaak dat operatoren sneller sneller kunnen omschakelen van de ene job naar de andere dan machines. Maar machines kunnen dit evengoed. Het is alleen een kwestie van programmeren. Nadien is de machine vertrokken voor vele jaren en in verschillende ploegen, het is dan niet meer nodig meerdere operatoren op te leiden. Bovendien zijn operatoren, die reeds enkele maanden of jaren een opdracht uitvoeren, de beste instellers en controleurs van een geautomatiseerde handeling. Voor de machinebouwer zijn zij de beste partners om mee te communiceren en de machine af te regelen volgens de vereiste noden.”


 

©BartClaessensBart Claessens
Managing Director Engels Logistics nv

Waarom moeten verpakkingsbedrijven automatiseren?
“Als leverancier van duurzame, industriële verpakkingen zoals kunststof bakken, pallets en palletboxen, containers en dergelijke, zien wij dat bedrijven de laatste jaren meer aandacht besteden aan het aspect verpakking. Door goederen op een foute manier te verpakken, raken ze beschadigd en dat brengt directe en indirecte kosten met zich mee. Kosten die in veel gevallen groter zijn dan enkel de productiekost. Het voordeel van geautomatiseerde verpakkingsinstallaties is dat goederen steeds op dezelfde wijze verpakt worden. Hierdoor gaat de kwaliteit erop vooruit en wordt productschade tot een minimum gereduceerd. Door te automatiseren, kan er ook sneller verpakt worden, wat de totale kost ook ten goede komt.”

Op welke manier kan dat?
“Een gekende methode in de industrie is werken met een pick & place unit, waarop goederen worden aangeboden ter verwerking. Een pallet met bakken of trays wordt in zo’n unit aangeboden, waarna een robot een serie trays uit de pallet zal ontladen. Een volgende stap kan zijn dat een robot producten gaat stockeren in een tray. Vanaf het ogenblik dat de tray in zijn geheel gevuld is, wordt die opnieuw gestockeerd op de pallet.”

Wat zijn daarbij de grootste obstakels?
“Op technisch vlak wordt de waarde van een goede verpakking onderschat. Een verpakking wordt in veel gevallen als iets bijkomends beschouwd, en ze wordt maar belangrijk wanneer er zich problemen voordoen, zoals de beschadiging van de producten. Projecten waarin het verpakkingsconcept tijdig wordt meegenomen, hebben in veel gevallen een positieve invloed op de kosten. Wanneer verpakking als bijzaak beschouwd wordt, moeten wij soms een product ontwikkelen rond het machinepark dat al voorhanden is. Door de beperkingen die zijn opgebouwd, wordt het al gauw een dure zaak. Belangrijk met kunststof verpakkingen is dat er gefocust wordt op lange termijn. Onze ervaring leert ons dat de gemiddelde doorlooptijd van een dergelijke verpakking gemakkelijk 7 jaar overschrijdt, waardoor het aandeel van de verpakkingskost sterk teruggedrongen wordt.”