Duurzaamheid. Het lijkt wel het toverwoord van de laatste jaren. En terecht, althans in theorie, want in de praktijk moeten alle aspecten eerst nog ‘duurzaam’ met elkaar verweven worden. Het doel dat we voor ogen moeten hebben, blijft echter simpel: In welk soort provincie moeten onze kinderen opgroeien?

Uiteraard willen we dat ons nageslacht het later goed heeft. Een groene provincie met zuivere lucht en weinig mobiliteitsproblemen. Het klinkt als muziek in de oren, maar het is geen sinecure. Een duurzaam milieu- en natuurbeleid moet in de toekomst hand-in-hand gaan met mobiliteit, economie en ecologie. Makkelijker gezegd dan gedaan dus. “Maar dat is het lot van elk goed beleid”.

Functievermenging
Aan het woord is Rik Röttger, gedeputeerde voor natuur en leefmilieu binnen de provincie Antwerpen. Hij stelt dat we altijd wel de kerk in het midden moeten houden, maar ziet in de toekomst steeds meer een synergie verschijnen: “Waarom zouden de landbouw- en de natuursector niet samen constructief aan iets kunnen werken?” Als we bijvoorbeeld kijken naar waterbuffers, dan zijn dat al lang geen betonnen bakken meer. We kijken verder. Die waterzone kan ook een recreatieve of een ecologische functie hebben!”

 

Als we kijken naar waterbuffers, dan zijn dat al lang geen betonnen bakken meer – Rik Röttger

 

Externe partners en tools 

De provincie Antwerpen is erg actief binnen natuur- en leefmilieu wat betreft de samenwerking met externe partners waaronder zowel bedrijven, scholen, particulieren als natuurverenigingen. Samen met die externe partners werd bijvoorbeeld het project BioDiva in het leven geroepen. Röttger: “Hiermee hebben we een webapplicatie gemaakt waarbij bedrijven op een eenvoudige wijze hun prestaties op vlak van biodiversiteit kunnen meten, verbeteren en evalueren.”

Test en verbeter
Firma’s die de test doen, krijgen een soort van ecologische voetafdruk van hun bedrijf mee. De test geeft bovendien advies over wat je zelf kunt doen om beter te scoren. “Het advies gaat verder dan alleen maar besparen op water en energie, maar we adviseren ook om pakweg een vijver naast het bedrijf te installeren of enkele appelbomen te planten ten voordele van de biodiversiteit.”

Het belang van duurzaamheid
Een duurzaam milieu- en natuurbeleid staat en valt natuurlijk ook met een accurate aanpak in duurzaam bouwen en ondernemen. Peter-Paul van den Berg is managing director van Kamp C, het provinciaal steunpunt rond duurzaam bouwen en wonen en ziet duurzaamheid als onontbeerlijke factor voor ontwikkeling. “De provincie Antwerpen is al tien jaar toonaangevend inzake duurzaamheid, innovatie en bouw”, zegt hij. “Met Kamp C werd binnen de provincie een kenniscentrum ontwikkeld rond duurzaamheid. Een noodzakelijk gegeven wil je de bouwsector meekrijgen in de 21ste eeuw.”

De ‘wijk van morgen’ als antenne 

Eén van de ontwikkelingen binnen Kamp C is het platform De Wijk van Morgen. Het betreft een open, onafhankelijk platform voor de innovatieve bouwsector met duurzaamheid als belangrijkste pijler. De Wijk van Morgen heeft in eerste instantie een antennefunctie. Signalen uit de sector worden opgevangen en in kaart gebracht. “In onze moderne maatschappij moeten we niet meer enkel naar onszelf kijken”, bevestigt van den Berg. “We moeten kennis delen en leren van elkaar. Concurrentiegedachten moeten even aan de kant gezet worden in functie van het grotere geheel, met name duurzaamheid.”

 

We moeten kennis delen en leren van elkaar – Peter-Paul van den Berg

 

Ideeën uitwisselen
Kennis doorgeven is precies wat van den Berg wil bereiken. “Als er in Finland of Nederland iets innovatief is, moeten we dat ook hier kunnen bekijken.” Op de website van De Wijk van Morgen lezen we bijvoorbeeld dat fietspaden gemaakt kunnen worden van oud asfalt, wat de mogelijkheden zijn van 3D-printen en welke bakstenen precies koelte kunnen tegenhouden.

Café-advies
Wekelijks worden er ook netwerkmomenten georganiseerd in de vorm van transitiecafé’s. Iedereen is welkom om gedachten uit te wisselen: bouwheren, architecten en particulieren. Röttger: “Wij willen dat instanties, of het nu bouwbedrijven, scholen of landbouworganisaties zijn, bij ons terecht kunnen voor onafhankelijk advies.” Samen met de verdere vergroening van de provincie door weloverwogen aanplantingen, is dat iets waar de komende jaren nog meer op wordt ingezet.