In samenwerking met

Annemie Lemahieu directeur Innovatie & Ontwikkeling, Unizo

We kunnen eindeloos praten en klagen over goed of slecht personeel maar alles begint en eindigt bij de leiding van een organisatie. Zij bepaalt de cultuur en heeft in die zin ook dé voorbeeldfunctie.

De veranderende tijden vragen een ander leiderschap en andere vaardigheden van het personeel. Het spreekt vanzelf dat dit niet vanzelf gaat, dat het worstelen is met het oude en nog niet klaar zijn met het nieuwe. Het is een zoektocht voor bedrijven, organisaties en mensen. Sommige leiders houden halsstarrig vast aan hun ego, aan verlicht despotisme of macho-leiderschap. Weer anderen experimenteren en proberen verbindende leiders te zijn of investeren in zelfsturing.

Boeiende bewegingen
We zijn er dus nog niet. En dat is normaal. Het is ook bijzonder goed. En boeiend.  Het is goed om systemen in vraag te stellen. Maar uiteraard leidt dit niet alleen tot positieve bewegingen, maar ook tot angst, burn-out, langdurige ziektes, mensen die afhaken en door het bos de bomen niet meer zien.

 

Organisaties die iets betekenen voor hun klanten, hun personeel en de samenleving zijn vandaag aantrekkelijk

 

Nieuwe werknemer = freelancer
We zijn opgevoed om in een kudde te leven, te luisteren naar de grote leider, gehoorzaam te zijn en hem te volgen. We hebben nauwelijks geleerd om autonoom te denken en een win-win te zoeken tussen ons eigen pad en dat van het bedrijf. Ons beloningssysteem beloont ook mensen die trouw blijven aan een bedrijf, er zo lang mogelijk werken en zo weinig mogelijk dingen in vraag stellen, maar zich eerder aanpassen aan de werkomgeving. De nieuwe werknemer, die freelance werkt en zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en zich flexibel inzet voor meerdere bedrijven, trekt vandaag aan het kortste eind en is de arme van morgen.

Betekenis werkt
Bedrijven op hun beurt zijn vanuit een sterk idee gestart, maar zijn gaandeweg dit idee verloren, door overnames, fusies of gewoon door de tijd. Zowel mensen als bedrijven of leiders doen maar wat, heel vaak gedreven door kortetermijnresultaten, eigen belang, maar niet door betekenis. Terwijl uiteindelijk het enige zinvolle leven dat leven is, dat betekenis geeft. We zien gelukkig dat we grote stappen zetten richting betekenis: organisaties die iets betekenen voor hun klanten, hun personeel en de samenleving zijn vandaag aantrekkelijk. Deze vernieuwde ‘heilige’ drievuldigheid werkt: wat goed is voor mij, de ander en de samenleving.

Heilige drievuldigheid

  • Why? Wat wil je met je bedrijf betekenen voor de klant, het personeel en de samenleving?
  • How? Van directief leider naar facilitator en inspirator : hij die dingen mogelijk maakt.
  • What? Welke skills en vaardigheden hebben we hiervoor nodig? Hoe kunnen we deze vaardigheden verwerven?

Samenwerken als nieuwe werken
Daar krijgen mensen energie van en geen burn-out.  Dat geeft mensen zin en goesting. Langer werken is met veel goesting werken. Het is een positief verhaal als overheden, vakbonden en werkgeversorganisaties samenwerken en werken aan een gedeelde visie in plaats van nieuwe regels en strijden voor oude verworvenheden. Geef mensen betekenis en waarde en laat ze mee participeren om oplossingen te zoeken op de uitdagingen van morgen. Samenwerken is geen toverwoord maar ‘het nieuwe werken’.