Vroeger spraken we enigszins denigrerend over ‘bejaardentehuis’ als de (toekomstige) residentie van senioren. Gelukkig bestaan er vandaag heel wat alternatieven, die bovendien erg aangenaam kunnen zijn. Zes opties van Jürgen Vansteenkiste van Vlaamse SeniorenSite.

 • Kangoeroewoning
   “De formule is simpel: ‘oud en jong onder hetzelfde dak’. Een win-win voor beide partijen. Zo moeten de kinderen niet direct een eigen woning aankopen door de hoge grond- en bouwprijzen. De ouders kunnen dan weer op beide oren slapen doordat ze weten dat er zorg voor hen in de nabije buurt is. Daarnaast is het op sociaal vlak een meerwaarde: samen uit, samen thuis. Hoewel er uiteraard goede afspraken over privacy moeten worden gemaakt.”
 • Zelfstandig thuis wonen
   “Ouderen kiezen er meer en meer voor om langer zelfstandig in hun huis te blijven wonen – een trend die door de vergrijzing alleen maar versterkt zal worden. De grote uitdaging hier is om de woning zodanig aan te passen dat ze tegemoetkomt aan alle behoeften van senioren. Dat vraagt de nodige aanpassingen of zelfs ingrijpende renovatiewerken, waarbij ‘veiligheid’ en ‘comfort’ twee sleutelwoorden zijn. Vaak is het kostenplaatje dan niet min.”
 • Rust- en verzorgingstehuizen
  “Een rust- en verzorgingstehuis biedt permanente opvang, ondersteuning, verpleging en verzorging aan 65-plussers. Het is vooral een oplossing voor wie écht niet meer thuis kan wonen, bijvoorbeeld wanneer mantel- en thuiszorg niet meer volstaan. In een rust- en verzorgingstehuis hebben bewoners een eigen kamer en leefruimte. Ze kunnen vrijblijvend buitengaan en terugkeren en naar wens familieleden of vrienden laten langskomen.”
 • Service- en assistentiewoningen
  “Senioren kunnen in deze formule een flat huren en er zelfstandig wonen. De flat is ingericht in verschillende ruimtes: leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet, badkamer, enzovoort. Het is een combinatie van zelfstandig wonen en ondersteuning en zorg, waar ook de vastgoedmarkt gretig op inspeelt. Bijkomend voordeel is dat de medebewoners vaak dezelfde leeftijd hebben, nadeel is dan weer de vaak hoge kostprijs.”
 • Thuiszorg
  “Bij thuiszorg worden allerlei mogelijkheden van ondersteuning voorzien: van poetshulp over nachtzorg tot hulp bij boodschappen, eten en drinken, aan- en uitkleden, verplaatsingen, enzovoort. Er kunnen ook woningaanpassingen gebeuren om thuiszorg te optimaliseren. Bijvoorbeeld drempelverlaging, vervanging van het bad door een instapdouche, installatie van handgrepen of andere hulpmiddelen… De hulpverleners hebben in deze formule vaak de bijkomende functie van luisterend oor.”
 • Centra voor kortverblijf
  “Deze oplossing biedt gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu, opvang en verzorging aan zorgbehoevende senioren. Een centrum voor kortverblijf is altijd verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt dezelfde diensten: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners. Nadeel is dat je er maximum 60 dagen kunt verblijven.”