Groen is de kleur van de uitgebreide Deme-vloot, maar ook de bedrijfstint die de diverse activiteiten kleurt van de Zwijndrechtse bagger- en milieugroep. Maar de energie waarin Deme investeert is in de eerste plaats ‘blauw’, aldus ceo Alain Bernard. ‘Getijden zijn, in tegenstelling tot wind en zon, perfect voorspelbaar.’

Hernieuwbare energie is uitgegroeid tot een stevige poot in uw bedrijfsvoering. Focust Deme zich daarbij enkel op offshoreprojecten?
“Onze basisactiviteit is en blijft ‘werken op het water’. Onze energieprojecten zullen daarom altijd met het water verbonden zijn of het nu gaat om offshore windturbines, getijden- en golfslagcentrales en wie weet zelfs zonneparken op zee.”

Wanneer wordt jullie eerste getijdencentrale operationeel?
“Met ons consortium Blue Power (Deme met Participatie Maatschappij Vlaanderen en Nuhma, red.) hebben we momenteel enkele concessies in de Noordzee en voor de kusten van Noord-Ierland en Schotland. Zo’n getijdencentrale kun je niet om het even waar op zee bouwen. Het verschil tussen laag water bij eb en hoog water bij vloed moet voldoende groot zijn en er moet bovendien een sterke stroming heersen. De technologie zit nog in de pilootfase, maar het is absolute high tech. Grote bedrijven als Rolls Royce en General Electric zijn volop bezig hun onderwaterturbines te verbeteren. Net zoals met het eerste Belgische offshore windpark C-Power (het consortium achter het windturbinepark op de Thorntonbank waar DEME deel van uitmaakt, red.) werken we stap voor stap. We beginnen met één of enkele turbines en we zien wel waar we eindigen.”

 

©Nico Van Dam
©Nico Van Dam

Wij hopen dat de politieke wind de komende jaren draait en ook de Noordzee weer in aanmerking komt voor multifunctionele atol-eilanden

 

Getijdenenergie is zogenaamde ‘blauwe energie’. Waarom gelooft u daar zo sterk in?
“Ik bekijk het concept blauwe energie graag in het ruimere plaatje van dat van de blauwe economie, een idee afkomstig van de Vlaamse ondernemer en visionair Gunter Pauli. Zowel Vlaanderen als Europa staan traditioneel heel sterk in de maritieme sector. Ga het maar eens na: op dit vlak zijn we met Europa de absolute nummer één. De zeeën en de oceanen werden trouwens door Europese beleidsmakers geïdentificeerd als een van de weinige terreinen waar nog sterke groei mogelijk is voor de industrie. Een blauwe cluster in Vlaanderen, waarin naast onze wereldhavens en Vlaamse baggeraars Deme en Jan De Nul ook nog sterke bedrijven zoals CMB en Exmar, Bexco (dat onder andere verankeringen voor offshore constructies produceert, red.), Vyncke (dat onder meer windturbines bouwt, red.) en Sioen (dat geavanceerde geotextielen maakt, red.) actief zijn, maar ook studiebureaus, onderzoeks- en kennisinstellingen, universiteiten heeft dus zeker recht van bestaan.”

Kan blauwe energie wel de concurrentie aangaan met groene energie?
“We geloven zeer sterk in complementariteit. De plaatsen op zee waar het stevig waait, zijn niet automatisch de plekken waar de getijden ook sterk uitgesproken zijn. Blauwe energie heeft trouwens een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van groene energie. In tegenstelling tot wind en zonneschijn zijn getijden perfect voorspelbaar. Het is met andere woorden de optimale aanvulling van de toekomstige hernieuwbare-energiemix.”

©Nico Van Dam
©Nico Van Dam

 

In tegenstelling tot wind en zonneschijn zijn getijden perfect voorspelbaar

 

Vorig jaar besliste de federale regering de concessie voor het ‘energie-atol’ voor de kust bij De Haan niet goed te keuren. Is dat een streep door de rekening voor Deme, toch een van de trekkers van dit project?
“We hebben ons dossier ingetrokken, maar voor alle duidelijkheid: We denken verder na en bestuderen het een en ander. Ten eerste is er de financiering. Een dergelijk project van de grond krijgen is zeker niet evident. Mogelijk biedt het ‘plan-Juncker’ hier soelaas. Dit plan is specifiek gericht op strategische investeringen die pas op de lange termijn winstgevend zijn, en die volgens de huidige marktmechanismen dus maar moeilijk van de grond komen. Bijkomend gegeven is de complexiteit van onze bevoegde instanties. Omdat het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de beslissing over de concessie federale materie is, moeten we wachten op het door de minister van Energie, Marghem, aangekondigde ‘energiepact’. Daarin zal beslist worden hoe er met energieopslag dient omgegaan te worden. De uitbreiding van de energieopslag in de waterbekkens van Coo lijkt nu voorrang te krijgen. Wij hopen dat de politieke wind de komende jaren draait en ook de Noordzee weer in aanmerking komt voor dit unieke project.”

Een groene (en blauwe) energiemix moet onze uitstoot van CO2 in de toekomst verlagen. Is uw bedrijf tegelijk ook bezig om de gevolgen van de klimaatopwarming, zoals de stijging van de zeespiegel, op te vangen?
“Als je weet dat 70 procent van de wereldbevolking in de buurt van de kust woont, besef je dat dit één van de urgentste uitdagingen wordt van deze eeuw. En ja, wij zijn actief betrokken in kustbescherming, waarmee we een impact hebben op het leven van miljoenen mensen. In de Malediven (een eilandengroep in de Indische Oceaan die zonder adequate actie verzwolgen dreigt te worden door de zee, red.) hebben we zopas onze derde campagne achter de rug. We pompen zand op uit zee en verhogen daarmee het land.”

 

De zeeën en de oceanen werden door beleidsmakers geïdentificeerd als een van de weinige terreinen waar nog sterke groei mogelijk is voor de industrie

 

Wat doet Deme zelf om haar eigen voetafdruk op het milieu en het klimaat te verkleinen?
“Binnenkort worden de eerste schepen opgeleverd die uitgerust met dualfuel-motoren kunnen varen op zowel stookolie als LNG (vloeibaar aardgas, red.). LNG zorgt voor een flinke CO2- en NOx-reductie in de verbrandingsgassen. Met de investering in dualfuel-schepen zijn we absolute pioniers in onze sector. Bovendien nemen we hier het voortouw terwijl we eigenlijk nergens toe worden verplicht. Zoals bekend werden zowel de lucht- als de scheepvaart niet opgenomen in het klimaatakkoord van Parijs – onbegrijpelijk eigenlijk.”

Over dat klimaatakkoord: bedrijven lijken steeds meer het voortouw te nemen. Merk u dat zelf ook?
“De verandering moet zowel van de politiek als van de bedrijfswereld komen. Als bedrijf kun je wel het voortouw nemen, maar het is belangrijk dat de politiek je dan rugdekking geeft. Anderzijds kunnen overheden wel voor een klimaatvriendelijker economisch systeem zorgen, waardoor bedrijven vanzelf meer zullen gaan investeren in groene – en blauwe – energie.”

©Nico Van Dam
©Nico Van Dam
Als Alain Bernard geen ceo was geworden, dan was hij nu… ?
“Astronaut. De ruimtevaart heeft me altijd gefascineerd. De tijden van de Apolloreizen waren fantastisch. Tot er iemand tegen mij zei dat astronauten geen bril mochten dragen.”