In samenwerking met

Dirk Bryssinck, bezieler van Villa Voortman

Welke evolutie zie je binnen de zorg?
“Door de hogere effectiviteitseisen in de zorgsector en de combinatie met de vermarkting van de zorg dreigen steeds meer mensen uit de boot te vallen. Door de trend van meetbaarheid en kwantificeerbaarheid, kiest men steeds vaker voor kortdurende behandelingen onder medicatie die voor sommige sectoren meer winst opleveren dan recidiverende problematieken, die langdurige zorg vereisen.”

Waar liggen de prioriteiten en de opportuniteiten?
“We moeten een zorg uitbouwen via kleinschalige, laagdrempelige ontmoetingshuizen (zoals Villa Voortman), waarbij niet de ziekte maar het individu en zijn context centraal staan. Hierdoor komt gelijkwaardigheid, participatie, overleg en destigmatisering in de plaats van medische, stigmatiserende etiketten. Dit leidt tot verbondenheid en verlangen in plaats van uitsluiting uit een samenleving.”

Waarvoor moeten we waakzaam zijn? 
“Vermaatschappelijking wordt vaak als dekmantel gebruikt voor onterechte besparingen. Hierdoor dreigt het gevaar dat de miserie zich verplaatst van de instelling naar de straat en dat de meest kwetsbare mensen in de steek worden gelaten. Een groter efficiëntiedenken leidt tot meer DSM-diagnoses met registratiedruk en behandelrichtlijnen waarin mensen als onmondige, onmachtige patiënten worden overgeleverd aan een verdere bureaucratisering en uitsluiting.”