3 vragen aan… Testament.be

Steeds meer mensen nemen in hun testament ook een goed doel op. Wat is het grote voordeel van dergelijk duolegaat?
“Via een duolegaat kan je een stukje van je vermogen aan een goed doel nalaten en tegelijk meer geven aan wie je nauw aan het hart ligt zoals- broers, zusters, neven, nichten en vreemden. Het goede doel betaalt in een duolegaat immers de erfbelastingen over de hele erfenis. Het is dus vooral interessant voor mensen zonder kinderen.”

Moet dit duolegaat in een notariële akte worden opgenomen of mag het ook in een eigenhandig geschreven testament?
“Een notariële akte is juridisch een volwaardiger instrument, zeker bij potentiële betwistingen, indien er vennootschappen bij betrokken zijn  of als er onroerende goederen in het buitenland zijn.” Indien de vormvoorwaarden vervuld zijn, zoals plaats, datum, handgeschreven, ondertekend en zonder doorhalingen kun je echter ook een eigenhandig geschreven testament opmaken.”

Wat gebeurt er als het goede doel niet meer zou bestaan bij het overlijden?
“Het is altijd nuttig om een tweede goed doel als reserve te vermelden voor het geval het goede doel dat men voor ogen had niet meer zou bestaan bij het overlijden. Liefst vermeld je daarbij ook het ondernemingsnummer. Een goed doel kan veranderen van naam en adres, het ondernemingsnummer wijzigt niet.’