In samenwerking met

Greet Geypen, Schepen van Ruimtelijke ordening & Stedenbouw en Wonen, Stad Mechelen

Hoe ziet de stad van de toekomst er uit? Een vraag waarop verschillende Vlaamse steden een antwoord op proberen te formuleren. Zo ook Mechelen, die verschillende initiatieven in het leven heeft geroepen om aan hun toekomst te werken.

Hoe wordt in Mechelen aan de toekomst gebouwd?
“Doordat de stad de laatste jaren al een aantrekkingspool is geworden, is er nood aan een groot aanbod van woonzones en bijkomende voorzieningen. We werken daarom naast een aantal nieuwbouwprojecten aan de aanleg van nieuwe stadstuinen en parken om voldoende groene plekken en rustpunten in de stad te creëeren.”

Wat betekent dit voor het wonen in Mechelen?
“Onze stad wil haar inwoners een plaats bieden in elke fase van het leven en richt zich op zowel jonge gezinnen, middengroepen, tweeverdieners als ouderen. De belangrijkste woonprojecten bevinden zich de komende jaren in de wijken rondom de binnenstad: de Keerdok-Eandissite, Comet/Zorrosite, Dijlepoort en Tinelsite. Voor elke locatie hebben wij aandacht voor de bereikbaarheid en mobiliteit en leefkwaliteit.”

Wat wil de stad concreet op de Keerdok-Eandissite realiseren?
“De herontwikkeling van die specifieke site start met de invulling van het voormalige zwembad van de stad, de Ouwen Dok waar een hotel en restaurant ondergebracht zullen worden. Vanaf 2018 zal een parkeergebouw gerealiseerd worden op de Eandistip met aansluitend gefaseerd de realisatie van de nieuwbouwwoningen samen met pleinen en parken.”