Een idee, een prototype en uiteindelijk een innoverend product. En als je dankzij dat product succes boekt, is het helemaal mooi meegenomen. Maar ontwikkel je zo’n producten met anderen of hou je alles geheim? Pro open innovatie of niet? We vragen het aan Pronovem.

‘Open innovatie’ zit in de lift. Is dat geen bedreiging voor uw core business?
“Open innovatie staat niet gelijk aan vrij gebruik van opgebouwde kennis of van innovatieve producten zonder licentie of andere vergoeding. Meer wisselwerking op het vlak van onderzoek en ontwikkeling tussen bedrijven onderling: ook dat is open innovatie.”

Stimuleert de huidige octrooiwetgeving innovatie nog wel genoeg?
“Een octrooiaanvraag indienen is en blijft het beste middel om eigendomsrechten te doen gelden op een concept. Octrooien vormen een deel van het vermogen van een bedrijf. Zij kunnen in mede-eigendom worden gehouden, worden overgedragen of in licentie gegeven. In principe laten octrooien aldus toe innovatie te ontwikkelen bij projecten waaraan meerdere partners deelnemen. Octrooien zijn bijgevolg een adequaat medium om innovatie te stimuleren.”

Staat het Europese patentrecht intussen goed op poten?
“Teneinde de kosten te beperken en de procedures te vereenvoudigen is er een eenvormig systeem uitgewerkt zodat een Europees Unitair octrooi geldig zou zijn voor alle aangesloten landen. Maar een ander niet te miskennen voordeel zou de invoering van één enkel centraal gerechtshof zijn waar namaak kan worden aangevochten.”