In samenwerking met

Jurgen Van Rompaey, zaakvoerder Nature Solutions

Hoe belangrijk is het om als bedrijf een duurzaam waterbeleid te hanteren?
België is één van de landen met watertekort. Omdat we toegang hebben tot goedkoop leidingwater, zijn we ons nog niet bewust genoeg van mogelijke verspilling. Dit terwijl bruikbaar water gewoon gratis uit onze lucht valt. Een beleid waarbij je regenwater benut in je bedrijfsprocessen, om het gebruik van leidingwater te reduceren, is dus een goede oplossing om dit watertekort tegen te gaan.

Hoe kunnen bedrijven een duurzaam beleid implementeren?
Bedrijven moeten voor zichzelf uitmaken hoeveel leidingwater ze nu gebruiken en het gebruik van regenwater in hun productieproces overwegen. Deze stap wordt nu nog te traag gezet door bedrijven. Om deze omschakeling naar regenwater te stimuleren, sporen we bedrijven aan onderling samen te werken. Door bijvoorbeeld het regenwater in een industriepark gemeenschappelijk op te vangen en deze te verdelen over de cluster bedrijven, kan elk bedrijf gebruikmaken van regenwater, en besparen op leidingwater. Dat is ons doel.

Wat zijn de voordelen voor bedrijven?
Momenteel is het financiële voordeel nog te klein, maar op lange termijn betekent werken met regenwater natuurlijk minder waterverbruik. Dit compenseert de kost van installaties en van de nodige aanpassing aan bestrating of riolering. Daarnaast speelt dit ook in het marketingverhaal van een bedrijf. Een klant koopt namelijk liever van een producent die wel duurzaam omspringt met water.