In samenwerking met

Gert Van Eeckhout, beleidsondersteuner mvovlaanderen

Wat houdt mvo in?
“De Europese Commissie definieert maatschappelijk verantwoord ondernemen als ‘de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben’. Volwaardig mvo betekent dat bedrijven aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties integreren in hun bedrijfsactiviteiten en kernstrategie, in samenwerking met hun stakeholders.”

Hoe verhoudt mvo zich ten opzichte van innovatie?
“Sommige bedrijven zoeken oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen vanuit hun expertise en invloedsfeer. Die uitdagingen worden opportuniteiten, een middel om economische waarde én een positieve impact te creëren – gedeelde waarde of shared value. Efficiëntie-vraagstukken hebben bijvoorbeeld vaak een duurzaam antwoord en de vraag naar duurzame producten stijgt. Denk aan circualire businessmodellen, ecodesign, sociale innovatie… Innovatie en mvo zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Hoe begin je aan mvo?
“Belangrijk is te weten waar je al staat. Dat kan door de mvo-scan. Aan de hand van een aantal stellingen waar je bedrijf al dan niet aan beantwoordt, krijg je een overzicht van je sterke en zwakke punten. Die kun je als basis gebruiken voor jouw mvo-actieplan. We bieden ook het Traject MVO aan, een opleiding waar je je actiepland in praktijk leert om te zetten.”