3 vragen aan… Microsoft

Welke uitdagingen zien u en uw sector in Industrie 4.0?
“Terwijl de overlapping van industrie met technologie iets is waaraan we met Microsoft al jaren werken, zien we pas recent een verschuiving van het discours over efficiënter werken naar een van meer complexe omzetgroei te creëren. Industrie 4.0 wordt gevoed door een nauwe samenwerking tussen devices, die data omzetten in relevante en actiegerichte inzichten. Naast de vele opportuniteiten die implementatie van het IoT met zich meebrengt voor sectoren zoals transport, manufacturing en gebouwbeheer, staan ook uitdagingen. Het opzetten van een proof of concept kan bijvoorbeeld maanden aanslepen. Daarnaast hebben de leiders van de industrie vaak al sterk geïnvesteerd in materiaal, software en andere zaken die online moeten gebracht worden, veilig gemaakt worden en beheerd worden om de grootste impact te kunnen creëren. Ook de integratie van digitale oplossingen en het IoT in de bestaande softwareinfrastructuur is niet altijd eenvoudig. En hoewel een update van tien tot honderd digitale devices vanzelfsprekend is, is dat voor duizenden tot miljoenen apparaten niet. Bovendien is wat nu op de markt komt, binnen enkele maanden misschien al verouderd.”

Is de huidige robotica- en automatiseringsrevolutie vergelijkbaar met eerdere ‘revoluties’ in uw sector?
“Onze missie is om iedereen en elk bedrijf te stimuleren om meer te doen en een van de grootste transformaties die elke onderneming beïnvloedt is het Internet of Things. Wij geloven dat het IoT nieuwe ideeën zal aanreiken aan traditionele industrieën, en de manier waarop zij zaken doen moderniseren. Met krachtige, geïntegreerde bedrijfstools, waaronder apparaten, software, cloud, data en analytics, helpt Microsoft om hun klanten te laten innoveren, voor zij zijn weggeveegd van de markt. Het verhaal van industriële innovatie begint of eindigt echter niet met ‘robotica’, aangezien bedrijven en andere industriële applicaties bouwen op de werknemers die alles mogelijk maken. De groei van intelligente automatisatie heeft het potentieel om werkkrachten multidisciplinair om te scholen, van engineering tot labo- en informatietechnologie.”

Wat doet uw sector vandaag al concreet en specifiek om zo goed mogelijk op deze omwenteling voorbereid te zijn – en eventueel een voorsprong te nemen?
“Dankzij de exponentële groei van kleine, goedkope chips en processors, zijn computers vanzelfsprekend geworden voor iedereen die ze gebruikt. Dat gaat van traditionele computers, tablets en gsm’s tot sensoren en wearables. Machines zijn overal. Ze creëren, verzamelen en analyseren voortdurend de data rondom ons. Dankzij de magie van machine learning en de onnoemelijke kracht van de cloud, stimuleren deze data intelligentie die menselijke vermogens versterken op heel nieuwe wijze. Tegelijk hebben deze technologieën de mogelijkheid om bijna elke industrie te verstoren, daarom wordt er gesproken van de vierde industriële revolutie. Die veranderingen resulteren in de transformatie van volledige productiesystemen, management en beheer. In deze woelige periode helpt Microsoft ondernemingen om snel van een IoT proof of concept over te gaan naar een snelle en flexibele productie. Wij geloven dat echte innovatie verder gaat dan een product of technische oplossing op zichzelf, maar de user experience zelf moet aanspreken. Met IoT hebben we die opportuniteit. Wij hebben het Internet of Things dramatisch vereenvoudigd met de Azure IoT Suite, dat automatisch een end-to-end IoT-oplossingen in enkele minuten voorziet. Dat om verschillende hindernissen weg te werken die klanten traditioneel tegenkwamen, zoals lange lead tijd, schaalbaarheid en gepersonaliseerde eisen.”