In samenwerking met

Luc Stuyck, Nadine Simons,  Yves Weyts
directie MBG

In iedere stad zien we wel nieuwe gebouwen oprijzen en reusachtige kranen die de skyline tijdelijk bepalen. Steden worden volgebouwd en MBG ziet dat het goed is.

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit?
“Hoewel er 10 jaar geleden nog sprake was van een stadsvlucht, zien we nu een omgekeerde beweging. Mensen trekken opnieuw naar de stad om te wonen, werken en leven. Dat heeft als gevolg dat er denser gebouwd zal worden en infrastructuren aangepast zullen worden aan deze nieuwe stadsbeleving. Ook inzake mobiliteit. In plaats van parkeergebouwen op te trekken in stadscentra, zou het beter zijn om ondergrondse parkings te voorzien. Zo komt er meer leefruimte vrij.”

Wat is de grootste evolutie in de bouwsector?
“Net zoals in de meeste sectoren, wordt ook de bouwsector sterk gedigitaliseerd. Er wordt steeds meer in 3D ontworpen of in BIM (Building Information Modelling, red.) gewerkt. Vandaag bouwen we het nieuwe ziekenhuis in Mechelen volledig in BIM. Dit laat toe uitvoeringsconflicten in een vroeg stadium te ontdekken en op te lossen en de exploitatie en het onderhoud van het gebouw na uitvoering veel eenvoudiger te maken voor de eigenaar.”

Wat zien jullie als de grootste uitdaging?
“Nog niet alle marktpartijen zijn mee wat betreft de duurzaamheid van een gebouw. De huidige kostprijs is nog te vaak doorslaggevend. We moeten hen meer sensibiliseren op langetermijnvoordelen en het lifecycle-kostenplaatje. Zo bieden wij bijvoorbeeld onderhoudscontracten aan bij bepaalde projecten waar we zelf in een vroeg stadium mee aan de ontwerptafel hebben gezeten. Een gebouw wordt namelijk opgetrokken voor minstens 20 tot 30 jaar en hopelijk nog langer.”