In samenwerking met

Tore Content, algemeen directeur, Febiga vzw

Hoe onderscheidt biogas zich van wind- en zonne-energie?
“In tegenstelling tot zon en wind produceert biogas naast groene stroom ook groene warmte én verwerkt het afval en mest. Eén megawatt biogas komt in vermogen overeen met 10 megawatt aan windmolens op land. Vandaag is biogas goed voor 110 megawatt, het equivalent van 1.100 windmolens op land!”

In welke mate is de productie van biogas klimaatvriendelijk?
“Biogas komt voort uit vergisting van lokaal biologisch bedrijfsafval. De CO2-besparing van
een biogasinstallatie is 10 maal groter dan een windmolen. Sinds 12 mei worden alle installaties in het Vlaams Gewest ook erkend als écht klimaatvriendelijk. Dat is een belangrijke erkenning voor de sector en kan de start betekenen voor verdere maatschappelijke verankering.”

Krijgt de sector voldoende steun van de overheid?
“Hét probleem is niet weten wat er na 10 jaar komt én de ongelijkheden in steun tussen biogasinstallaties onderling. Dit gebrek aan duidelijkheid maakt dat investeringen uitblijven die de maatschappelijke return verder kunnen vergroten. Exploitanten voelen zich bij minister Tommelein gehoord. Ze beseffen dat er een politieke verantwoordelijkheid rust om ervoor te zorgen dat klare wijn wordt geschonken. De minister heeft Febiga beloofd om van dit dossier werk te maken. We moeten hem nu de tijd gunnen om zijn belofte na te komen.”