Vermogensplanning lijkt iets voor mensen die over een groot vermogen beschikken. Maar niets is minder waar. Frank De Langhe van De Langhe Advocaten geeft tekst en uitleg.

Wat wordt vaak over het hoofd gezien bij vermogensplanning?
“Vermogen bestaat uit een zakelijke en een privécomponent, elk met een specifieke risicofactor. Een gezond evenwicht vinden, is niet altijd evident en leidt soms tot complexe structuren. Wat fiscaal het interessantst lijkt, is vaak niet werkbaar voor de cliënt, omdat het te complex is. Wat ook vaak vergeten wordt, is een uitstapstrategie. Een goede vermogensplanning moet rekening houden met toekomstige en/of gewijzigde omstandigheden. Elke situatie is anders. Vermogensplanning is dan ook per definitie tailor made.”

Welke rol speelt een raadsman?
“Vermogensplanning is complex. Het is aan de cliënt om te beslissen, maar het is onze taak om deze mensen zo goed mogelijk bij te staan, te informeren en te adviseren zodat zij zelf oordeelkundig kunnen beslissen. Wij zorgen ervoor dat alles legaal en correct geïmplementeerd wordt. Een raadsman heeft ook een verzoenende of conflict-oplossende functie, bijvoorbeeld bij onenigheden tussen familieleden.”

Moet je een groot vermogen hebben?
“Nee. Hoe groter je vermogen, hoe meer vrijheid je hebt en hoe technischer je de structuur kunt maken. Belangrijk is dat je het niet moeilijker maakt dan nodig. Een eenvoudige regeling volstaat. Of soms zit het gewoon goed zoals het is. Mensen denken vaak aan sexy formules, maar dat is nergens voor nodig.”

In samenwerking met
Frank De Langhe
De Langhe Advocaten