In samenwerking met

 Ann Michiels, consulent bij CM

Veel jongeren weten niet altijd wat ze moeten doen, eenmaal ze afstuderen. Tot je 25ste blijf je automatisch verzekerd via je ouders, maar wat moet je daarna doen? En waarom moet je je inschrijven bij de VDAB?

Wat moet je doen indien je afgestudeerd bent?
“Schrijf je zo snel mogelijk in bij de VDAB. Zo heb je recht op een wachtuitkering na je wachttijd of beroepsinschakelingstijd. Dat is de periode waarin je werk zoekt, maar geen recht hebt op een uitkering. Zodra je een job gevonden hebt, zelfstandig werkt of als je wachttijd verstreken is, moet je jezelf aansluiten bij een ziekenfonds om een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen. Of een vervangingsinkomen bij langdurige ziekte.”

Wat vergeten vele jongeren?
“Vele jongeren vergeten zich in te schrijven bij de VDAB of schrijven zich te laat in. Of ze vergeten zich aan te sluiten bij een ziekenfonds vanaf het moment dat ze aan het werk zijn. Daarnaast ondervinden jongeren vaak moeilijkheden met de administratieve rompslomp. Gelukkig voorzien de ziekenfondsen de mogelijkheid om je online in te schrijven.”

Hoe zorg je ervoor dat je in orde bent?
“In de meeste gevallen blijf je verzekerd via je ouders zolang je niet aan het werk bent of stempelgeld ontvangt. Tot je 25ste blijf je automatisch verzekerd via je ouders. Ben je ouder en ga je nog naar school of werk of stempel je niet, neem je best contact op met je ziekenfonds. Maak een afspraak en de consulenten zullen je de nodige uitleg en informatie meegeven.”