In haar visienota omarmt de Vlaamse regering de kringloopeconomie. Waarop moeten we ons focussen?
“Het gaat niet om één maatregel, maar om een visie op de economie waarbij alle verhoudingen op hun kop worden gezet. De circulaire economie komt er enkel als we ook op een fundamenteel niveau de economie durven te hervormen. Bijvoorbeeld de lasten op arbeid te verschuiven naar lasten op grondstoffen. Het einddoel is even simpel als ambitieus: minder grondstoffen verbruiken.”

Wat met recyclage?
“Het recycleren gaat Vlaanderen vrij goed af, maar we moeten naar een systeem waarbij de traditionele recyclagesector steeds minder nodig is. In de circulaire economie is hergebruik vanzelfsprekend. Een gezonde circulaire economie vereist betere producten Producten moeten langer meegaan en beter te repareren zijn.”

Welke rol spelen de burgers hierin?
“De burger wordt niet langer als consument, maar als gebruiker benaderd. Dus als een deelsysteem voor auto’s ervoor zorgt dat er minder auto’s op de weg zijn, terwijl mensen toch van A naar B geraken, dan moet de politiek daarvoor kiezen. Burgers zullen meer controle uitoefenen op het productiesysteem. Nu al zie je dat mensen online samen open source auto’s en huizen ontwerpen en dat zijn heus geen slechte producten.”