3 vragen aan… AZ Jan Portaels, Vilvoorde

Ziekenhuizen moeten net zoals andere bedrijven steeds blijven innoveren om aan onze zorgnoden te kunnen voldoen. AZ Jan Portaels in Vilvoorde ziet dan ook een enorm verschil met vroeger. Al blijven er ook nu nog uitdagingen.

Hoe is de zorgverlening veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden?
“De voorbije jaren werd de zorgverlening alsmaar complexer en intenser. De korte verblijfsduur van patiënten in een ziekenhuis, de toenemende gespecialiseerde zorgen en de tendens om zelfzorg te bevorderen, zijn maar enkele voorbeelden van het veranderingsproces in de zorg. Patiënten hebben niet enkel toegang tot hun eigen dossier, maar ook tot kwaliteitsindicatoren van ziekenhuizen. Transparantie is echter een goede evolutie die kan bijdragen tot alsmaar veiligere en efficiëntere zorg van hoge kwaliteit.”

Wat is de grootste uitdaging in zorgverlening anno 2016?
“De hervorming van de ziekenhuisfinanciering met uitbouw van netwerken, waarbij ziekenhuizen gestimuleerd worden tot kwaliteitsvol en resultaatgericht handelen. Dit betekent meer samenwerking en informatie-uitwisseling, maar ook een beter elektronisch patiëntendossier. Alsook het verder uitbouwen van dagbehandelingen en een snellere overgang naar thuiszorg.”

Hoe vind je goed opgeleid personeel?
“Ziekenhuizen ondervinden steeds meer problemen om gekwalificeerd personeel aan te werven. Studenten die stage lopen zijn onze toekomstige collega’s. Hen goed begeleiden is de eerste stap. Daarnaast is de opvang en inscholing van nieuwe medewerkers van cruciaal belang.”