In samenwerking met

Hilde Hertecant, De Scheidingsschool

Hoe flexibel gaan gezinnen om met co-ouderschap?
“Co-ouderschap wordt nog vaak onterecht geïnterpreteerd als een week-week verblijfsregeling, terwijl dit niet altijd aangepast is aan de wensen van ouders of kinderen. Flexibiliteit, creativiteit en aanpassingen volgens de levensomstandigheden zijn nochtans belangrijk bij het beslissen over de verblijfsregeling. Belangrijk is dat er ook goed naar kinderen wordt geluisterd!”

Wat als de ouders op een negatieve manier uit elkaar gaan?
“Wanneer ouders na een scheiding moeilijk communiceren met elkaar, is het best aanvaardbaar om dit overleg tot een minimum te beperken. Een kind heeft namelijk veel meer last van strijd tussen zijn ouders dan van het feit dat het er in de twee huizen anders aan toe gaat. Belangrijk blijft wel dat de ouders een minimum aan respect voor elkaar kunnen tonen, anders komt een kind in de knel tussen zijn twee ouders.”

Wat voor effect heeft een scheiding op de omgeving?
“Vrienden, familie, grootouders… zijn ook deel van de scheiding en spelen een belangrijke rol in het bieden van morele steun, en praktische ondersteuning. Wel is het zo dat een netwerk echter ook onbedoeld de strijd kan aanwakkeren. Belangrijk is dat een netwerk luistert maar ook steun geeft, om de rust te helpen terugvinden.”